BB Projecten vzw is de organisatie waarlangs Boerenbond & Landelijke Gilden hun gezamenlijke kennis en netwerken beschikbaar stellen voor de uitvoering van projecten.

Boerenbond is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen met als voornaamste doel de verdediging van de belangen van de Vlaamse landbouwers. Daarnaast verzorgen wij advies en opleiding. In haar 150 jarige geschiedenis bouwde Boerenbond een brede kennis op, waarmee ze plattelandsondernemers ondersteund bij de uitbouw van hun bedrijf, netwerken en technische vaardigheden. Dit niet enkel in de ‘traditionele’ landbouwsectoren, maar ook op vlak van meer innovatieve richtingen zoals beleveniseconomie, agrarisch landschapsbeheer, biobased en C2C productiemethodieken, enz.

"Initiatieven rond hoeve- en streekproducten zorgen er mee voor dat mensen de authenticiteit van hun voedsel gaan appreciëren. Dit helpt echt om de afstand tussen  producent en consument te overbruggen in deze tijden van voortdurende globalisering." (Wim Ceulemans, Project Manager Boerenbond)

In het Fish and Chips project ondersteunen wij vooral de Vlaamse partners, maar uiteraard ook de andere partnerorganisaties, bij de ontwikkeling van innovatieve distributiesystemen voor regionale voedingsproducten. Ons werkgebied omvat bijgevolg geheel Vlaanderen, inclusief de 3 Vlaamse provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

In het project organiseren we workshops en transnationale studietrips, ontwikkelen en ondersteunen we ondernemersnetwerken en helpen we bij het ontwikkelen van innovatieve distributiesystemen voor regionale voedingsproducten in de 3 Vlaamse regio’s, gaande van haalbaarheidsstudies tot en met het effectief uittesten van pilootprojecten.  Bovendien brengen we expertise aan via de tijdsbank van experts en ondersteunen we de lead partner bij de communicatie rond het project.

Meer info over Boerenbond vind je hier: www.boerenbond.be/