RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen (Regionaal Sociaal Economisch Overlegcomité & Sociaal Economische Raad van de Regio) zijn regionale platformen die de sociaal-economische beleidslijnen uittekenen voor de Vlaamse arrondissementen Roeselare en Tielt om de welvaart en het welzijn in de streek te ondersteunen. RESOC is een tripartite organisatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke overheden (Provincie en lokale overheden) en de sociale partners (werkgevers-  en werknemersorganisaties) en zet de beleidslijnen uit voor streekontwikkeling. SERR is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers– en werknemersorganisaties, en werkt rond arbeidsmarktbeleid. 

"Voor Midden-West-Vlaanderen betekent Fish and Chips een unieke opportuniteit om haar positie als Groentetuin van Europa te versterken. Als hoofdpartner zal onze regio het voortouw nemen in diverse grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden." (Brigitte Smessaert, Coördinator RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen)

De regio Midden-West-Vlaanderen omvat 17 gemeenten, heeft ongeveer 250.000 inwoners, en is gesitueerd in de provincie West-Vlaanderen. Het is een performante regio die gekenmerkt wordt door een sterk industrieel karakter: Midden-West-Vlaanderen heeft de hoogste werkzaamheidsgraad (77,6 %) in Vlaanderen, gecombineerd met de laagste werkloosheidsgraad (3,5 %) in België. De sectoren van de textiel-, metaal-, hout-, en voedingsverwerkende industrie zijn sterk ontwikkeld en blijven verder groeien.

Het ontwikkelen van een concept voor product-markt-combinaties en het creëren van een gemeenschappelijk kader voor innovatieve smaakacademies zijn twee belangrijke activiteiten binnende regio. In Roeselare komt een culinair lesatelierdat over de nodige infrastructuur beschikt voor deze smaakacademie. Daarnaast wordt een voedingsgerelateerd doe- en belevingscentrum ontwikkeld voor de allerkleinsten: het mini-Miummm. Dit is het verlengstuk van het Vlaams Huis van de Voeding (Miummm).

Meer info vind je hier: http://www.midwest.be/