GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Gezamenlijk werken bespaart de regio’s ontwikkelingskosten en zorgt er tegelijk voor dat ze samen, en dus sterker, want op grotere schaal, initiatieven kunnen naar buiten brengen. Daarenboven zorgt samenwerking voor een substantiële verrijking van ideeën en kennis. Door het ontwikkelen van gezamenlijke strategieën wordt grensoverschrijdend het regionaal ondernemerschap (en dan vooral de activiteiten van KMO’s) versterkt en duurzaam gemaakt.

De Europese Unie organiseert tal van programma's waarin samenwerking tussen verschillende landen aangemoedigd wordt. 'Fish and Chips' kadert binnen het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma dat grensoverschrijdende samenwerking stimuleert tussen de kustgebieden van 4 lidstaten: Frankrijk, Engeland, België en Nederland.

Meer info over dit Europees programma vind je op de volgende link: http://www.interreg4a-2mers.eu/nl