WAT DOEN WE?

Activiteit 1: Bevorderen van innovatie bij producten en product-markt-combinaties (PMC’s)

In de voedings- en voedingsverwante sectoren liggen veel opportuniteiten om innovatieve producten of diensten en daaruit weer nieuwe product-markt-combinaties (zog. PMC’s) te ontwikkelen. PMC’s zijn m.a.w. vernieuwende combinaties van producten of diensten en marktsegmenten. Door ”out of the box” te denken en soms slechts beperkte wijzigingen aan voedingsproducten- of diensten aan te brengen, kunnen producten vaak nieuwe functies krijgen en zo ook nieuwe marktsegmenten aanspreken. Dit creatief omgaan met voedingsproducten of -diensten kan tevens oplossingen bieden voor toekomstige uitdagingen zoals afvalmanagement, voedseltekort, demografische veranderingen enz. De ‘Fish and Chips’ partners zullen onder meer de bestaande goede praktijkvoorbeelden in de betrokken regio’s bundelen en analyseren. Op basis van deze oefening zal een nieuw concept voor succesvolle PMC’s worden ontwikkeld (met do’s and dont’s). Daarnaast zal in elke partnerregio een nieuwe PMC ontwikkeld worden. Ter inspiratie zullen tot slot een aantal studiereizen worden georganiseerd naar Piëmonte (met o.m. het Salone del Gusto), Reims en Londen (Food Fair). Als sluitstuk van dit projectonderdeel worden een reeks van wederzijdse promotionele regiobezoeken georganiseerd voor reisagenten en vakjournalisten in het kader van de verdere uitbouw van een regional branding-strategie rond voeding in de betrokken regio’s.

Activiteit 2: Versterken van ondernemers en netwerken

Netwerking en het leren kennen van elkaars goede praktijken komt de innovatie in de regio’s ten goede en versterkt het eigen economisch weefsel. ‘Fish and Chips’ beoogt de realisatie van vele grensoverschrijdende acties, waardoor zich meerdere netwerken, met en over elkaar heen, kunnen gaan vormen (multiplicator-effect). ‘Fish and Chips’ voorziet concreet vier acties om het regionaal ondernemerschap te versterken:

  1. Ondersteunen en uitbouwen van regionale partnerschappen en netwerken van voedingsbedrijven en voedingsverwante sectoren.
  2. Organisatie van een reeks grensoverschrijdende B2B (Business to Business) evenementen voor netwerken en ondernemers van voedings- en voedingsverwante sectoren.
  3. Creatie van een tijdsbank waarbij elke regio 10 expertdagen levert(vb. productinnovatie, marketing, educatieve pakketten, kennisnetwerken, productontwikkeling, culinaire design…). Ondernemers en organisaties uit alle andere partnerregio’s kunnen expertise uit deze tijdsbank ‘gebruiken’. Op deze manier wordt de partnerexpertise ruim verspreid en gedeeld.
  4. Uitbouw van een structureel samenwerkingsverband tussen de participerende regionale ondernemersnetwerken en overlegplatformen uit de voedings- en voedingsverwante sectoren binnen het Fish and Chips gebied. 

Activiteit 3: Verbeteren van de markttoegankelijkheid

Een belangrijke fase voor nieuwe producten en product-markt-combinaties is het betreden van de markt. Meerdere factoren beïnvloeden de slaagkansen voor deze nieuwe producten of diensten. ‘Fish and Chips’ focust op een aantal tools die vooral voor voedingsproducten de sleutel tot een groter succes kunnen bieden. Efficiënte distributie: ‘Fish and Chips’ ontwikkelt enkele pilootacties in verschillende regio’s met diverse types leveranciers en producenten. De projectpartners werken hier intensief rond samen en willen vooral van elkaar leren: best practices, vergroten van het marktaandeel, distributie optimaliseren en kosten besparen. Binnen ‘Fish and Chips’ wordt ook onderzocht welke rol de sociale media kunnen spelen. Het vormen van virtuele netwerken kan alvast een sterke ondersteuning bieden aan bestaande of uit te bouwen reële netwerken. De ontwikkeling van een nieuw concept ‘Smaakacademie’ moet bijdragen tot de bewustmaking en verbeterde voorlichting rond voeding in de partnerregio’s. Deze Smaakacademie krijgt in drie regio’s ook een fysieke invulling: in Midden-West-Vlaanderen, Meetjesland en Nord-pas-de-Calais worden innovatieve en multifunctionele culinaire lesateliers (smaaklabo’s) uitgebouwd. In Midden-West-Vlaanderen wordt een interactief doe- en belevingscentrum voor kinderen voorzien (= het Mini-Miummm). Een laatste focus ligt op de regionale smaakbeurzen. De projectpartners zullen onderzoeken hoe deze beurzen omgevormd kunnen worden tot innovatieve en professionele B2B evenementen.